Omkadering van ‘Den held’

Voorbereiding of nabespreking De Eerste Wereldoorlog komt naar de klas

De voorstelling laat zien welke impact WO I heeft op het verdere leven van de frontsoldaat Karel, die aan het eind van de oorlog op het eerste gezicht ongedeerd naar huis terugkeert. Hoewel er veel grappige momenten in voorkomen en de acteur zeer interactief met het publiek speelt, is deze monoloog ‘Den held’ is een sociaal drama. Als bronnenmateriaal werden naast naslagwerken ook diverse dagboeken van soldaten gebruikt.

Veel voorkennis om de voorstelling te kunnen volgen is niet nodig. Aan de hand van de conflicten die ‘Den held’ na zijn thuiskomst met zijn omgeving heeft, wordt duidelijk welke trauma’s hij aan het front heeft opgelopen. De herinneringen die Karel oproept maken de gruwel van de loopgraven tastbaar voor de leerlingen.

Het helpt om WO I in de tijd te kunnen situeren en te weten dat Europa amper 20 jaar later aan de vooravond van WO II stond, dat voor wat België betreft de Westhoek het voornaamste slagveld was.  

Aan WO I gelieerde woorden uit het stuk die in de klas eventueel op voorhand kunnen worden toegelicht of als kapstok kunnen dienen voor een nabespreking:   gifgas, de Groote Oorlog, frontsoldaat, Ieper, Passendale, korporaal, gasmasker, niemandsland, mortieren, yperiet, Westhoek, schurft, Duitsers/Moffen, loopgraven, bajonet, vaderland, modder, officieren, Frans/Vlaams, koning, Lange Max, de IJzer, prikkeldraad, Vlissingen, Folkstone, onderduiken, decoreren, oorlogsheld, ratten en luizen, zandzakjes/vaderlandertjes, sluipschutter, analfabeet, piotten, aalmoezenier, eerste/tweede/derde lijn, op rust, obus, Duinkerken, Somme.

Tip Elke leerling houdt een minispreekbeurt

Voor een actieve voorbereiding met wat zelfstudie en spreekoefening: maak papiertjes met telkens één woord uit de lijst hierboven. Elke leerling trekt een papiertje en maakt vervolgens over dat ene woord met betrekking tot WOI een spreekbeurtje van 1 minuut. 

De voorstelling toont in de eerste plaats wat oorlog met een mens doet en gaat bijgevolg niet enkel over de Eerste Wereldoorlog, maar over alle oorlogen.

Ten slotte nog  dit: ‘Den held’ begint als een oubollige kermisattractie… De acteur kruipt in verschillende personages: behalve de soldaat en de leraar Karel, speelt hij ook zijn vrouw, vader, broer en vriend.